Buhalterinės paslaugos

UAB „LIBRAMENTUM“ teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos apima šiuos veiksmus:

 • Ilgalaikio turto apskaita
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas
 • Pirkimo ir pardavimų sąskaitų faktūrų ir kitų pirminių dokumentų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Kasos dokumentų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Banko operacijų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas buhalterinėje apskaitoje
 • Atsargų apskaita, kuro apskaita
 • Sandėlio tvarkymas (atsižvelgiant į Kliento poreikius)
 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir registravimas buhalterinėje apskaitoje
 • Pranešimų VSDFV apie darbuotojų priėmimą, atleidimą iš darbo, nedraudiminius laikotarpius, motinystės/tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti pateikimas
 • Pažymų apie darbo užmokestį išdavimas
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas buhalterinėje apskaitoje
 • Mokestinių deklaracijų parengimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai
 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas VĮ „Registrų centras“
 • Tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas pagal Kliento užsakymus
 • Statistikos ataskaitų paruošimas ir pateikimas
 • Mokėjimo pavedimų bankams rengimas pagal Kliento pageidavimą

Taip pat UAB „LIBRAMENTUM“ teikia vyriausiojo buhalterio paslaugas.
Tai reiškia, kad atliekama bendrovės, kuri turi savo apskaitininką, buhalterinės apskaitos kontrolė ir priežiūra:

 • patikrinama ar tinkamai įregistruoti pirminiai dokumentai,
 • rengiamos deklaracijos bei kitos ataskaitos,
 • rengiama metinė finansinė atskaitomybė.

KAINŲ

SKAIČIUOKLĖ

Greitai ir patogiai sužinokite, kiek Jums kainuotų buhalterinės apskaitos paslaugos. Pateikite reikiamą informaciją užpildę nurodytus laukelius ir gaukite geriausią kainos pasiūlymą.

IŠSIŲSTI

Užklausą

Kontaktai