Apie mus

UAB „LIBRAMENTUM“ TEIKIA BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO  NUO PIRMINIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO IKI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO PASLAUGAS.

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR įstatymais bei verslo apskaitos standartais. Mūsų įmonė yra Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) narė.

UAB „LIBRAMENTUM“ veikla apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu, todėl Klientai yra saugūs. Tai reiškia, kad jeigu Klientui dėl netinkamai apskaičiuotų mokesčių ar dėl apskaitos klaidų bus paskirtos baudos, jos Klientui bus pilnai kompensuotos.

UAB „LIBRAMENTUM“ darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja profesinėse konferencijose, seminaruose. Taip pat skirtinga mūsų Klientų veiklos specifika skatina mūsų bendrovės buhalterių nuolatinį tobulinimąsi, profesinės patirties įgyjimą. Dirbdami grynai profesinėje aplinkoje buhalteriai nuolat tobulėja, ugdo savo darbo įgūdžius.

0
SUDARYTA BUHALTERINIŲ PASLAUGŲ SUTARČIŲ
0
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VALANDŲ
0
METŲ VIDUTINĖ DARBUOTOJŲ PATIRTIS
0%
KLIENTŲ LOJALUMAS

Jūsų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo perdavimas mūsų bendrovei – tai galimybė sumažinti buhalterinės apskaitos tvarkymo bei personalo kaštus, tuo pačiu gaunant kokybiškas bei profesionalias paslaugas. Jums nereikia įsigyti brangios buhalterinės apskaitos programos, mokėti socialinio draudimo įmokas už buhalterį, rūpintis buhalterio darbo vietos įrengimu. Jums nereikia skubiai rūpintis buhalterio pavadavimu, jeigu jis staiga suserga ar išeina atostogauti – mes nuolat savo darbo vietoje, todėl Jums garantuojamas nepertraukiamas apskaitos tvarkymas.

Kontaktai